Enhancer.ZContext 上下文变量对象

value(varname) 从全局上下文中获取指定变量的值。

  • @param varname {String} [必须] 变量名
  • @return value

values(vars) 从全局上下文中获取指定变量的值。

  • @param vars {Array} [必须] 变量名数组
  • @return value

parse(contextStr[, replace]) 解析带变量的文本,将文本中包含的变量替换成对应的值。

  • @param contextStr {String} [必须] 含变量的文本
  • @param replace {Function} [可选] 指定替换函数
  • @return parsed {String} 替换过的字符串

results matching ""

    No results matching ""